Sách lại ra lò

January 4th, 2013 § 0

Phan An (tác giả đứng nằm ngồi sau cái blog này) lại vừa xuất bản một cuốn sách mới, lần này tên là “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt.”

Thông tin chi tiết về sách nằm ở trang này.

Mong quý bạn đọc ủng hộ.

Mô là đây?

Đang xem tàng trữ January, 2013 tại Yahoo! 360 đã ngỏm.