Bài thơ 7 năm về trước

Rồi lại đến tháng Năm khi ve chưa kịp kêu và phượng chưa kịp nở
Nhưng cũng là tháng Năm khi bạn bè chia muôn phương
Những Thọ Bình Kỳ Nghiêm những Thắng Hải Trường Quang
Mỗi thằng đâm đầu đi mỗi ngả
Biết lũ chúng mày còn nhớ
Những gì tao đã quên?

Rồi lại đến tháng Năm khi dế bắt đầu những khúc hát đêm
Và chuồn chuồn, và ruồi bay lung tung khắp chốn
Cũng ồn vo ve như những giờ văn toán
Của Minh Độn và Võ Đại Lang
Cũng dễ mửa ọe trào cơm
Như giờ bà Lí
Cũng muốn ung dung gác chân nằm nghỉ
(Và ngáy cho phỉ)
Như giờ mụ Thái Thị Bôi
Nhưng đã đến tháng Năm mọi thứ đều rời
Cả tình thù cũng như tình bạn
Cho dù có đem keo súp pe ra mà dán
Cũng đếch dính nổi mô

Ô hô!
Tháng Năm đến rồi thiên hạ nghỉ ngơi
Bạn bè gì những phút giây cu rảnh
Thà diện bộ ba lỗ quần đùi cho thiệt bảnh
Rồi đi tán gái còn hơn
Ai công đâu làm mấy chuyện lơn tơn
Phí sức đứt hơi cuộc đời vỡ nợ
Một lớp năm mươi chỉ toàn cu cợ
Bạn với bè chi nữa cái tháng Năm!