Cái nợ nước Cải

(Bài đăng SGTT cách đây đã mấy tháng, nhưng bị sửa đến mức nhục nhã nên không muốn khoe hàng ở đây. Nay rảnh bỏ lên luôn nhỡ đâu xôm tụ).

Năm nọ nước Nô gặp cơn tai biến, địa tầng nứt vỡ, động đất rung chuyển, sóng thần ồ ạt đổ bộ. Tổng thiệt hại lên đến bạc tỷ tỷ.

Nước Cải vốn tự nhận mình là anh em ruột thịt của nước Nô, vả Cải cũng còn nợ Nô mấy món chưa giả được, nên cũng muốn nhân đận này tỏ rõ sự quan tâm, may thì được xóa nợ chăng.

Thế là dân Cải mới gấp vạn con hạc giấy gửi qua. Nước Nô nhận, xong đánh điện bảo chim cò gì trắng nhách thế này, quay lên thì cháy cả, không ăn được.

Nước Cải mới lập dàn đồng ca, mời ca sĩ tắt hết cả điện đóm, hát rằng cố lên cố lên, ở đây chúng tôi vươn cổ ra ca, giương mắt ra nhìn, toàn tâm hướng về các bạn Nô. Ấy mà vẫn không xong, nước Nô bảo bên tôi hát hò có mà đầy, không cần.

Nước Cải bấn loạn, xem ra so với nước Nô lại càng loạn hơi bội phần. Làm thế nào bây giờ? Vì nợ này mà không trả được thì mai mốt con cháu chỉ còn nước è lưng ra cày ruộng. Nữa, nó là cái quốc thể chứ nào phải con rùa đâu mà đùa với nó.

Dân Cải liền tổ chức mấy trăm cuộc họp liền từ cấp tổ dân phố đến cấp phường rồi lại cấp quận để tìm biện pháp giải quyết. Bao nhiêu cụ Cải ngồi quanh bàn, tu nước khoáng xong vò đầu gãi cằm đến sói cả tóc, rụng cả râu, mà biện pháp vẫn chưa tòi ra. Phen này nguy thực.

Read more